Tác giả: Allen B. Downey

Năm xuất bản: 2015

Think Python là một cuốn sách giới thiệu về Lập trình Python cho người mới bắt đầu. Đây là phiên bản thứ 2 của cuốn Think Python, sử dụng Python 3.

Cuốn sách được thiết kế cẩn thận giúp bạn dễ dàng nắm vững các khái niệm cơ bản về lập trình và các thuật ngữ lập trình từ dễ đến khó, rất logic và có nhắc lại, bổ sung thêm sau đó để bạn dễ hiểu các khái niệm này.

Những phần phức tạp như lập trình đệ quy hay lập trình hướng đối tượng, bạn sẽ gặp trong nhiều chương và có nâng cấp từng chút một từ cơ bản đến chuyên sâu.

    Nhập tên và email để download tài liệu nhé

    Join Group Cộng đồng sinh viên IT để cùng nhau học tập và chia sẻ nhé!

    Leave a Reply

    Your email address will not be published