27/01/2023
Mẹo vặt máy tính Thủ thuật

Cách thêm hoặc xóa quản trị viên trên nhóm Facebook

Cách thêm hoặc xóa quản trị viên trên nhóm Facebook

Nếu bản đang một mình quản lý nhóm trên Facebook thì đó đúng là một khó khăn. Bạn cần ít nhất một người khác giúp bạn chỉnh sửa và xuất bản nội dung, quản lý nhận xét, thành viên và tạo báo cáo dựa trên số liệu trang.

May mắn thay, Facebook cho phép bạn thêm người làm quản trị viên hoặc người kiểm duyệt nhóm. Vai trò quản trị viên có thể truy cập nhóm và có toàn quyền kiểm soát các vai trò nhóm, cài đặt, bài đăng, nhận xét, quảng cáo,….

Nếu người đó không còn làm việc trong công ty hoặc bạn cảm thấy nhóm không còn phù hợp, bạn có thể xóa quản trị viên trên nhóm Facebook và đóng nhóm hoàn toàn.

Trong hướng dẫn này, Thủ thuật CNTT sẽ hướng dẫn các bước cần thực hiện để thêm hoặc xóa quản trị viên trên nhóm Facebook trên máy tính và thiết bị di động.

Cách thêm quản trị viên vào nhóm Facebook

Quản trị viên nhóm Facebook có toàn quyền truy cập và kiểm soát nhóm. Quản trị viên có thể thực hiện tất cả các chức năng sau:

  • Đặt người khác làm quản trị viên hoặc người kiểm duyệt.
  • Xóa các quản trị viên hoặc người kiểm duyệt khác.
  • Quản lý cài đặt nhóm, chẳng hạn như tên nhóm, cài đặt quyền riêng tư, ảnh bìa, v.v.
  • Phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu thành viên hoặc bài đăng trong nhóm.
  • Duyệt và xóa mọi người khỏi nhóm, bài đăng và nhận xét về bài đăng.
  • Bỏ ghim và ghim bài viết trên Facebook.

Nếu bạn đã sẵn sàng giao cho người khác vai trò quản trị viên trên nhóm Facebook, thì đây là cách thực hiện trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. 

Cách thêm quản trị viên vào nhóm Facebook từ máy tính

Bạn có thể thêm quản trị viên vào nhóm Facebook từ máy tính chạy Windows hoặc Mac bằng các bước bên dưới.

Lưu ý: Bạn phải là quản trị viên nhóm hiện tại để đặt một thành viên khác làm quản trị viên.

1. Chọn Groups từ News Feed Facebook ở menu bên trái.

Cách thêm quản trị viên vào nhóm Facebook từ máy tính - hình 1

2. Tiếp theo, chọn nhóm trong phần Groups you manage. Chọn See More nếu bạn không thể thấy tùy chọn Groups.

Cách thêm quản trị viên vào nhóm Facebook từ máy tính - hình 2

3. Chọn Members ngay dưới ảnh bìa nhóm hoặc chọn More nếu bạn không thể thấy tùy chọn thành viên.

Cách thêm quản trị viên vào nhóm Facebook từ máy tính - hình 3

4. Tìm người mà bạn muốn đặt làm quản trị viên, sau đó chọn More (ba dấu chấm) bên cạnh tên của họ.

Cách thêm quản trị viên vào nhóm Facebook từ máy tính - hình 4

5. Chọn Add as admin.

Cách thêm quản trị viên vào nhóm Facebook từ máy tính - hình 5

6. Nhấn vào Send Invite.

Cách thêm quản trị viên vào nhóm Facebook từ máy tính - hình 6

Lưu ý: Thành viên phải tham gia vào nhóm Facebook để được làm quản trị viên. Sau khi bạn thêm quản trị viên vào nhóm trên Facebook, họ có toàn quyền truy cập, kiểm soát các hoạt động và cài đặt của nhóm.

Hủy lời mời thêm quản trị viên vào nhóm Facebook

Nếu bạn vô tình gửi lời mời làm quản trị viên đến nhầm người hoặc bạn không muốn họ làm quản trị viên nữa, bạn có thể hủy lời mời bằng các bước sau.

1. Đi tới group, nhấn vào Members, sau đó cuộn đến phần Invited admins & moderators.

Hủy lời mời thêm quản trị viên vào nhóm Facebook - hình 1

2. Chọn More bên cạnh tên của người được mời.

Hủy lời mời thêm quản trị viên vào nhóm Facebook - hình 2

3. Tiếp theo, chọn Cancel admin invite.

Hủy lời mời thêm quản trị viên vào nhóm Facebook - hình 3

4. Chọn Cancel invite để xác nhận hành động. 

Hủy lời mời thêm quản trị viên vào nhóm Facebook - hình 4

Cách xóa quản trị viên trên nhóm Facebook bằng máy tính để bàn

Nếu bạn muốn lấy lại quyền kiểm soát nhóm hoặc định đóng nó, bạn có thể dễ dàng xóa quản trị viên trên nhóm Facebook bằng các bước sau. 

1. Mở nhóm Facebook và chọn Members.

Cách xóa quản trị viên trên nhóm Facebook bằng máy tính để bàn - hình 1

2. Cuộn đến phần Admins & Moderators và nhấn vào More (ba dấu chấm) bên cạnh tên của người bạn muốn xóa với tư cách quản trị viên.

Cách xóa quản trị viên trên nhóm Facebook bằng máy tính để bàn - hình 2

3. Chọn Remove as admin.

Cách xóa quản trị viên trên nhóm Facebook bằng máy tính để bàn - hình 3

4. Nhấn vào nút Confirm màu xanh lam để hoàn tất quá trình.

Cách xóa quản trị viên trên nhóm Facebook bằng máy tính để bàn - hình 4

Cách thêm quản trị viên vào nhóm Facebook bằng ứng dụng Facebook

Bạn có thể thêm quản trị viên vào nhóm Facebook từ thiết bị Android hoặc iPhone. Đây là cách thực hiện.

Thêm quản trị viên vào nhóm Facebook trên Android

Nếu bạn đang sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy làm các bước sau để thêm quản trị viên vào nhóm Facebook.

1. Nhấn vào menu (ba đường ngang) ở góc trên bên phải của ứng dụng Facebook.

Thêm quản trị viên vào nhóm Facebook trên Android - hình 1

2. Tiếp theo, nhấn vào Groups.

Thêm quản trị viên vào nhóm Facebook trên Android - hình 2

3. Nhấn vào Your Groups.

Thêm quản trị viên vào nhóm Facebook trên Android - hình 3

4. Chọn nhóm Facebook trong phần Groups you manage. Nhấn See more nếu bạn không thể thấy tùy chọn Groups.

Thêm quản trị viên vào nhóm Facebook trên Android - hình 4

5. Tiếp theo, nhấn vào biểu tượng huy hiệu ở góc trên cùng bên phải của nhóm.

Thêm quản trị viên vào nhóm Facebook trên Android - hình 5

6. Nhấn vào Members.

Thêm quản trị viên vào nhóm Facebook trên Android - hình 6

7. Tìm tên của người bạn muốn thêm làm quản trị viên, sau đó chọn More (dấu ba chấm). 

Thêm quản trị viên vào nhóm Facebook trên Android - hình 7

8. Nhấn Add as admin.

Thêm quản trị viên vào nhóm Facebook trên Android - hình 8

9. Tiếp theo, nhấn Send Invitation để xác nhận. Người đó sẽ nhận được thông báo kèm theo lời mời và sau khi họ xác nhận, họ sẽ được thêm làm quản trị viên trên nhóm Facebook.

Thêm quản trị viên vào nhóm Facebook trên Android - hình 9

Thêm quản trị viên vào nhóm Facebook trên iPhone

Nếu đang sử dụng iPhone, hãy làm theo các bước bên dưới để thêm quản trị viên vào nhóm Facebook.

1. Nhấn vào menu > Groups

Thêm quản trị viên vào nhóm Facebook trên iPhone - hình 1

2. Tiếp theo, nhấn vào Your Groups.

Thêm quản trị viên vào nhóm Facebook trên iPhone - hình 2

3. Chọn nhóm Facebook của bạn từ danh sách. 

Thêm quản trị viên vào nhóm Facebook trên iPhone - hình 3

4. Tiếp theo, nhấn vào biểu tượng huy hiệu.

Thêm quản trị viên vào nhóm Facebook trên iPhone - hình 4

5. Trong Members, nhấn vào See all.

Thêm quản trị viên vào nhóm Facebook trên iPhone - hình 5

6. Tiếp theo, nhấp vào tên của người bạn muốn thêm làm quản trị viên, sau đó nhấn vào Make (name of invitee or member) admin.

Thêm quản trị viên vào nhóm Facebook trên iPhone - hình 6

7. Nhấn vào Confirm để hoàn tất quá trình.

Thêm quản trị viên vào nhóm Facebook trên iPhone - hình 7

Hủy lời mời làm quản trị viên trên nhóm Facebook từ ứng dụng Facebook

Bạn có thể hủy lời mời ai đó làm quản trị viên trên nhóm Facebook bằng các bước sau:

1. Đi tới trang chính của nhóm Facebook và nhấn vào tên nhóm. 

Hủy lời mời làm quản trị viên trên nhóm Facebook từ ứng dụng Facebook - hình 1

2. Tiếp theo, nhấn vào See all bên cạnh phần Members.

Hủy lời mời làm quản trị viên trên nhóm Facebook từ ứng dụng Facebook - hình 2

3. Nhấn vào tab Invited.

Hủy lời mời làm quản trị viên trên nhóm Facebook từ ứng dụng Facebook - hình 3

4. Tìm tên của người bạn đã mời làm quản trị viên của nhóm Facebook và nhấn vào More (dấu ba chấm).

Hủy lời mời làm quản trị viên trên nhóm Facebook từ ứng dụng Facebook - hình 4

5. Nhấn vào Remove Invitation.

Hủy lời mời làm quản trị viên trên nhóm Facebook từ ứng dụng Facebook - hình 5

6. Tiếp theo, nhấn vào Remove Invitation một lần nữa để xác nhận hành động.

Hủy lời mời làm quản trị viên trên nhóm Facebook từ ứng dụng Facebook - hình 6

Cách xóa quản trị viên trên nhóm Facebook thông qua ứng dụng Facebook

Bạn có thể xóa quản trị viên trên nhóm Facebook nhanh chóng bằng cách làm theo các bước sau. 

1. Nhấn vào biểu tượng huy hiệu ở góc trên cùng bên phải của màn hình. 

Cách xóa quản trị viên trên nhóm Facebook thông qua ứng dụng Facebook - hình 1

2. Tiếp theo, nhấn vào Members trong Tool Shortcuts.

Cách xóa quản trị viên trên nhóm Facebook thông qua ứng dụng Facebook - hình 2

3. Nhấn vào More (dấu ba chấm) bên cạnh tên của người mà bạn muốn xóa với tư cách quản trị viên.

Cách xóa quản trị viên trên nhóm Facebook thông qua ứng dụng Facebook - hình 3

4. Tiếp theo, nhấn Remove as Admin.

Cách xóa quản trị viên trên nhóm Facebook thông qua ứng dụng Facebook - hình 4

5. Nhấn vào Remove admin để xác nhận hành động xóa quản trị viên trên nhóm Facebook.

Cách xóa quản trị viên trên nhóm Facebook thông qua ứng dụng Facebook - hình 5

Quản lý nhóm Facebook thành công

Có quản trị viên nhóm Facebook có thể xử lý mọi thứ về nhóm giúp bạn quản lý cộng đồng đang phát triển của mình dễ dàng hơn. 

Dù lý do bạn thêm hoặc xóa quản trị viên trên nhóm Facebook của mình là gì, hãy để lại nhận xét và cho chúng tôi biết liệu hướng dẫn này có giúp bạn đạt được mục tiêu hay không.

Đánh giá bài viết
About Author

Thủ thuật CNTT

Website thuthuatcntt.net là nơi chia sẻ kiến thức, tài liệu và các phần mềm cần thiết với mong muốn đem lại những thông tin giá trị và hỗ trợ bạn trong quá trình học tập, làm việc tốt và hiệu quả.

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận