[Share] Tài liệu Learning Python -Mark Lutz

[Share] Tài liệu Learning Python – Mark Lutz Nội dung của cuốn sách này khá đơn giản và bao gồm thông tin về các biến, toán tử, kiểu dữ liệu,… Điều làm cho cuốn sách này trở nên độc đáo là nó đề

[Share] Tài liệu Advanced Linux Programming

Advanced Linux Programming được chia thành hai phần. Phần đầu tiên đề cập đến các dịch vụ hệ thống UNIX chung, nhưng đặc biệt chú ý đến thông tin cụ thể của Linux. Phần này của cuốn sách sẽ được sử dụng ngay cả với

[Share] Tài liệu Principles and Practice Using C++

Programming: Principles and Practice Using C++Đây là cuốn sách mà tác giả chính là cha đẻ của ngôn ngữ lập trình C++ nổi tiếng – Bjarne Stroustrup. Nội dung của Programming: Principles and Practice Using C++ rất phù hợp cho những bạn mới

[Share] Tài liệu Effective C++: 55 Specific Ways to Improve Your Programs and Designs

Cuốn sách Effective C++ giải nghĩa các best practice cho việc phát triển những thành phần phần mềm sử dụng ngôn ngữ lập trình C++. Nó không giải nghĩa những nguyên tắc căn bản của ngôn ngữ lập trình này. Cuốn sách giải

[Share] Tài liệu Accelerated C++: Practical Programming by Example 1st Edition

Accelerated C++ hướng dẫn cách viết ứng dụng tốt , mãnh liệt hơn bằng việc sử dụng ngôn ngữ C++. Nó giải thích các định nghĩa khá sâu bao gồm cả việc quản lý bộ nhớ, ngoại lệ (exception), , template programming. Accelerated

Tài liệu Invent Your Own Computer Games With Python – 4th Edition

Tác giả: AI Sweigart Năm xuất bản: 2017 Invent Your Own Computer Games with Python 4th Edition là cuốn sách sẽ hướng dẫn bạn cách để tạo ra các game trò chơi trên máy tính sử dụng ngôn ngữ lập trình Python –

Tài liệu Java Concurrency in Practice

Tác giả: Brian Goetz cùng với Tim Peierls, Joshua Bloch, Joseph Bowbeer, David Holmes, và Doug Lea. Năm xuất bản: 2006. Java Concurrency in Practice là một cuốn sách hay, toàn diện và chuyên sâu và Concurrency. Mỗi trang là những vấn đề

Tài liệu Automate The Boring Stuff with Python: Practical Programming for Total Beginners – 2nd Edition

Tác giả: Al Sweigart Năm xuất bản: 2015 Automate the Boring Stuff with Python: Practical Programming for Total Beginners là cuốn sách hết sức thực tế này sẽ giúp bạn giải quyết gọn những núi việc lẽ ra ngốn hàng tiếng đồng hồ