Programming: Principles and Practice Using C++
Đây là cuốn sách mà tác giả chính là cha đẻ của ngôn ngữ lập trình C++ nổi tiếng – Bjarne Stroustrup. Nội dung của Programming: Principles and Practice Using C++ rất phù hợp cho những bạn mới bắt đầu học lập trình hoặc những bạn sinh viên, cá nhân đã có kinh nghiệm về lập trình cũng có thể tham khảo và học hỏi được thêm khá nhiều từ cuốn sách này. Một trong những chủ đề chính của sách là về những khái niệm cơ bản và phương pháp lập trình truyền thống, tác giả đi sâu và phân tích rất cụ thể về các trường hợp và vấn đề cần lưu ý giúp bạn có các góc nhìn và hướng xử lí phù hợp với ngôn ngữ C++ hiện đại hơn. Ngoài ra còn có rất nhiều thông tin và kiến thức hữu ích về Lập trình hướng đối tượng và Lập trình tổng quát.

==================================================================

Bước 1: Hướng dẫn để lấy PASSWORD để download tài liệu: TẠI ĐÂY

Bước 2: Nhập PASSWORD đã lấy ở bước trên để DOWNLOAD tài liệu ngay dưới đây:

Nội dung khóa
Bạn cần nhập mật khẩu để mở khóa nội dung này

Leave a Reply

Your email address will not be published