[Share] Tài liệu Learning Python – Mark Lutz

Nội dung của cuốn sách này khá đơn giản và bao gồm thông tin về các biến, toán tử, kiểu dữ liệu,…

Điều làm cho cuốn sách này trở nên độc đáo là nó đề cập đến những điểm khác biệt chính giữa Python2 và Python3. Đây là một quyển sách phù hợp với những bạn có kiến thức từ cơ bản đến nâng cao.

==================================================================

Bước 1: Hướng dẫn để lấy PASSWORD để download tài liệu: TẠI ĐÂY

Bước 2: Nhập PASSWORD đã lấy ở bước trên để DOWNLOAD tài liệu ngay dưới đây:

Nội dung khóa
Bạn cần nhập mật khẩu để mở khóa nội dung này

Leave a Reply

Your email address will not be published