Sách này dành cho những lập trình viên mới tiếp cận đến Python. Introduction to Machine Learning with Python gồm có 392 trang với nội dung chủ yếu là dạy cách sử dụng Python để xây dựng những giải pháp có tính khoa học. 

Nội dung sách giới thiệu các khái niệm cơ bản và ứng dụng của machine learning để phát triển được trình độ khoa học dữ liệu cho bản thân. 

==================================================================

Bước 1: Hướng dẫn để lấy PASSWORD để download tài liệu: TẠI ĐÂY

Nội dung khóa
Bạn cần nhập mật khẩu để mở khóa nội dung này

Leave a Reply

Your email address will not be published