Cuốn sách Effective C++ giải nghĩa các best practice cho việc phát triển những thành phần phần mềm sử dụng ngôn ngữ lập trình C++. Nó không giải nghĩa những nguyên tắc căn bản của ngôn ngữ lập trình này. Cuốn sách giải thích các định nghĩa cốt lõi trong phương ngữ lập trình C++ dùng các mục không giống nhau. Mỗi mục đưa ra một lỗi lo, rồi giải thích và đưa rõ ra mã nguồn những giải pháp. những lập trình viên có thể đọc bất cứ mục nào từ cuốn sách này và biết được các khái niệm đó. Nó vẫn chưa được cập nhật lên chuẩn C++ 11.

==================================================================

Bước 1: Hướng dẫn để lấy PASSWORD để download tài liệu: TẠI ĐÂY

Bước 2: Nhập PASSWORD đã lấy ở bước trên để DOWNLOAD tài liệu ngay dưới đây:

Nội dung khóa
Bạn cần nhập mật khẩu để mở khóa nội dung này

Leave a Reply

Your email address will not be published