Cuốn sách này sẽ giúp bạn hiểu sâu về các định dạng dữ liệu trong python từ cơ bản như string, number, boolean, list, dict, tupple, set cho tới các định dạng nâng cao như linking list, queue, stack, heap, tree, hashing table, graph. Cuốn sách cũng dành nhiều chương giới thiệu về những thuật toán sort, search, dynamic programming.

==================================================================

Bước 1: Hướng dẫn để lấy PASSWORD để download tài liệu: TẠI ĐÂY

Nội dung khóa
Bạn cần nhập mật khẩu để mở khóa nội dung này

Leave a Reply

Your email address will not be published