Tài liệu với cách trình bày độc đáo, phong cách sinh động và với các hình ảnh mô tả trực quan,… Head First Java không chỉ hữu ích với những ai mới học về Java mà còn rất tốt đối với những bạn đã có trình độ cao về ngôn ngữ này.

Những cuốn khác chỉ nói nên viết object.equals(object) thay vì object==object. Còn Head First Java giúp lý giải vì sao phải viết như vậy. Tác giả còn tinh tế để lại nhiều gợi ý về phần quan trọng bằng câu: “Bạn có thể áp dụng kỹ thuật này trong hầu hết mọi trường hợp” hoặc “không cần lo phần phức tạp còn lại vì có thể bạn sẽ không bao giờ phải sử dụng nó”.

Nội dung tập trung Java 5.0, gồm những kiến thức lập trình từ cốt lõi đến nâng cao: Class, Object, Thread, Collection, Generics, Enum, Variable Arguments, Auto-boxing, Swing, Networking, Java IO…

Bước 1: Hướng dẫn để lấy PASSWORD để download tài liệu: TẠI ĐÂY

Nội dung khóa
Bạn cần nhập mật khẩu để mở khóa nội dung này

Leave a Reply

Your email address will not be published