Accelerated C++ hướng dẫn cách viết ứng dụng tốt , mãnh liệt hơn bằng việc sử dụng ngôn ngữ C++. Nó giải thích các định nghĩa khá sâu bao gồm cả việc quản lý bộ nhớ, ngoại lệ (exception), , template programming. Accelerated C++ giải thích những định nghĩa một bí quyết rõ rệt, từ cơ bản phương ngữ lập trình đến gia tăng như tính đa hình (polymorphism), những hàm ảo (virtual).

==================================================================

Bước 1: Hướng dẫn để lấy PASSWORD để download tài liệu: TẠI ĐÂY

Bước 2: Nhập PASSWORD đã lấy ở bước trên để DOWNLOAD tài liệu ngay dưới đây:

Nội dung khóa
Bạn cần nhập mật khẩu để mở khóa nội dung này

Leave a Reply

Your email address will not be published