✅ Tên sách: PHP, MySQL, JavaScript & HTML5 All-In-One For Dummies

✅ Tác giả: Steven Suehring, Janet Valade

✅ Năm xuất bản: 2013

PHP, JavaScript và HTML5 là các ngôn ngữ lập trình thiết yếu để tạo các trang web năng động làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL.

PHP và MySQL cung cấp một giải pháp mã nguồn mở mạnh mẽ, dễ học, để tạo ra các trang web thương mại điện tử tuyệt vời và quản lý nội dung.

JavaScript và HTML5 hỗ trợ thêm cho các hiệu ứng đa phương tiện mới nhất.

Qua cuốn sách này, bạn có thể biết cách trình bày lập trình bằng PHP và cách tạo và quản trị cơ sở dữ liệu MySQL cũng như cách thao tác với dữ liệu MySQL thông qua giao diện web

Bên cạnh đó, bạn còn biết cách tạo một trang web an toàn và cách để viết mã các ứng dụng kinh doanh điện tử phổ biến như chương trình đăng nhập và giỏ hàng.

Với bảy cuốn sách trong một, PHP, MySQL, JavaScript & HTML5 All-in-One For Dummies sẽ biến trang web của bạn thành trung tâm của sự chú ý ngay lập tức.

    Nhập tên và email để nhận tài liệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published