Java Concurrency in Practice là cuốn sách bao quát toàn diện và chuyên sâu Concurrency. Mỗi trang là những vấn đề từ cơ bản đến phức tạp (kèm theo giải pháp) bạn gặp hàng ngày. Nội dung trình bày rất chi tiết và khéo léo theo cách rõ ràng, súc tích, được viết cẩn thận, dễ bám sát, mạnh về áp dụng thực tế.

Ngoài nhiều ví dụ tuyệt vời (code tốt, code dở, câu hỏi…), sách giúp bạn cả về mặt lý thuyết căn bản lẫn kỹ thuật nâng cao. Thay vì trình bày các Concurrency APIs cùng những cơ chế, sách đưa ra các nguyên tắc thiết kế, mẫu và các mô hình để bạn dễ triển khai phần mềm chính xác và hiệu quả.

==================================================================

Bước 1: Hướng dẫn để lấy PASSWORD để download tài liệu: TẠI ĐÂY

Nội dung khóa
Bạn cần nhập mật khẩu để mở khóa nội dung này

Leave a Reply

Your email address will not be published