Tác giả: AI Sweigart

Năm xuất bản: 2017

Invent Your Own Computer Games with Python 4th Edition là cuốn sách sẽ hướng dẫn bạn cách để tạo ra các game trò chơi trên máy tính sử dụng ngôn ngữ lập trình Python – ngay cả khi bạn chưa biết gì về lập trình trước đó.

Xuyên suốt cuốn sách là các khái niệm về lập trình và toán học quan trọng, các kiến thức khoa học máy tính cơ bản. Đọc sách và làm theo các hướng dẫn, bài tập người học sẽ có được nền tảng vững chắc về lập trình Python và tự tay lập trình ra những còn game thú vị.

Tham gia Group Cộng đồng Sinh viên IT để cùng nhau học tập và trao đổi nhé!

    Nhập tên và email để download tài liệu nhé!

    Leave a Reply

    Your email address will not be published