Tên tài liệu : Effective Java 2nd Edition

Tác giả : Joshua Bloch

Số trang :  369

Năm xuất bản: 2008

Bạn đang muốn hiểu biết sâu hơn về ngôn ngữ lập trình Java để có thể viết code một cách rõ ràng, chính xác hơn và có thể tái sử dụng nhiều hơn. Không cần tìm đâu xa. Effective Java 2nd Edition là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn.

Mỗi chương trong cuốn sách bao gồm một số “items” được trình bày dưới dạng một bài luận ngắn, độc lập cung cấp lời khuyên cụ thể và cái nhìn sâu sắc về sự tinh tế của nền tảng Java và các ví dụ code nổi bật.

Điểm hay nhất là cách sách sắp xếp và trình bày với những điểm chính:

 • Bao quát những điểm mới về Generics, Enums, Annotations, Autoboxing, For-each loop, Varargs, Concurrency,…
 • Cập nhật kỹ thuật và những cách áp dụng mới nhất về Object, Class, Library, Method, Serialization.
 • Cách tránh sai lầm và lỗi phổ biến ẩn trong ngôn ngữ này.
 • Tập trung vào ngôn ngữ và những thư viện cơ bản: java.lang, java.util, java.util.concurrent, java.io.

  Nhập tên và email để nhận download tài liệu

  Join group Cộng đồng sinh viên IT để cùng nhau trao đổi những thông tin bổ ích.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published