Điểm mạnh nhất của cuốn này là những ví dụ thông minh đi thẳng vào vấn đề, nội dung rõ ràng, cấu trúc cẩn thận.

Nếu đã có kinh nghiệm lập trình, nhất là lập trình hướng đối tượng C++, thì đây là lựa chọn đúng đắn.

Nội dung sách đi từ cú pháp cơ bản đến kiến thức nâng cao, chú trọng lập trình hướng đối tượng và các APIs khác nhau trong Java 2.

Những sách khác trình bày thế nào là Java (cú pháp, thư viện) hoặc code Java bằng cách nào (kèm ví dụ thực tế). Đây là sách duy nhất giải thích tại sao lại là Java:

Tại sao Java lại được thiết kế như vậy?
Tại sao code Java chạy như thế hoặc tại sao không?
Tại sao Java lại tốt hơn C++ điểm này mà không tốt hơn điểm kia?

==================================================================

Download khóa học MIỄN PHÍ ngay tại đây

Bước 1: Hướng dẫn để lấy PASSWORD để download tài liệu: TẠI ĐÂY

Bước 2: Nhập PASSWORD đã lấy ở bước trên để DOWNLOAD tài liệu ngay dưới đây:

Nội dung khóa
Bạn cần nhập mật khẩu để mở khóa nội dung này

Leave a Reply

Your email address will not be published