27/01/2023
Mẹo vặt máy tính Thủ thuật

Hướng dẫn cài IP tĩnh cho máy tính

Hướng dẫn cài IP tĩnh cho máy tính

Việc cài IP tĩnh cho máy tính trên Windows 10 có thể được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau như sử dụng Command Prompt, PowerShell, Control Panel hay cài đặt trong Settings.

Trên Windows 10, việc cài IP tĩnh cho máy tính là tương đối quan trọng, đặc biệt trong một số trường hợp như chia sẻ file trên một mạng cục bộ, hay khi cần cấu hình chuyển tiếp cổng,… Nếu không cài IP tĩnh cho máy tính, các dịch vụ hoặc cấu hình chuyển tiếp cổng sẽ không thể hoạt động. Bởi vì các thiết bị được kết nối sử dụng IP động – chỉ định bởi DHCP server (thường là router) – và sẽ mất sau khi khởi động lại máy.

Trong bài viết này, ThuthuatCNTT sẽ hướng dẫn cài đặt IP cho máy tính trên Windows 10 nhanh chóng, hiệu quả nhất.

Cách cài đặt IP tĩnh cho máy tính bằng Command Prompt

Mặc dù việc sử dụng lệnh để cài đặt sẽ tương đối khó khăn đối với một số người dùng, tuy nhiên đây chính là cách nhanh nhất để cài đặt IP tĩnh cho máy tính trên Windows 10.

Để cài IP tĩnh bằng Command Prompt, hãy làm theo các bước dưới đây:

1. Mở Start trên Windows 10.

2. Tìm Command Prompt, click chuột phải rồi chọn option Run as administrator.

3. Sau đó nhập lệnh rồi nhấn Enter sau để xem cấu hình mạng hiện tại của máy:

ipconfig /all

4. Trong phần network adapter, hãy chú ý quan sát tên của adapter và các thông tin sau:

  • IPv4
  • Subnet mask
  • Default Gateway
  • DNS Servers
cài đặt IP tĩnh cho máy tính bằng Command Prompt - hình 1

5. Tiếp theo, nhập lệnh sau rồi nhấn Enter để chỉ định một địa chỉ IP tĩnh trên Windows 10:

netsh interface ip set address name="Ethernet0" static 10.1.2.220 255.255.255.0 10.1.2.1

Trong đó, hãy thay Ethernet0 bằng tên của network adapter mà bạn có được ở bước vừa rồi. Đồng thời, 10.1.2.220 255.255.255.0 10.1.2.1 sẽ lần lượt được thay bằng địa chỉ IP của thiết bị, subnet mask, địa chỉ gateway mặc định trong cấu hình mạng của bạn.

6. Sử dụng lệnh sau để cài địa chỉ DNS server:

netsh interface ip set dns name="Ethernet0" static 8.8.8.8

Trong đó, Ethernet0 và 8.8.8.8 lần lượt là tên adapter và địa chỉ DNS server của mạng.

7. Cuối cùng là cài một địa chỉ DNS server thay thế bằng lệnh:

netsh interface ip add dns name="Ethernet0" 8.8.4.4 index=2

Trong đó, thay Ethernet0 và 8.8.4.4 bằng tên adapter và địa chỉ DNS server thay thế của bạn.

cài đặt IP tĩnh cho máy tính bằng Command Prompt - hình 2

Sau khi hoàn tất các bước trên, bạn có thể dùng lệnh ping để kiểm tra cấu hình mới (chẳng hạn như ping thuthuatcntt.net) để xem internet có hoạt động tốt không. Ngoài ra, ta cũng có thể mở trực tiếp một trình duyệt web bất kỳ, rồi đi đến một website nào đó để kiểm tra đường truyền internet của máy.

Hiện nay, công cụ netsh đang dần được gỡ bỏ khỏi Windows 10. Vì vậy tốt nhất thì bạn nên bắt đầu sử dụng module mạng “NetTCPIP” có trong PowerShell để thay thế.

Cách cài IP tĩnh cho máy tính bằng Control Panel

Nếu bạn không tự tin với việc sử dụng Command Prompt, ta hoàn toàn có thể cài đặt IP tĩnh cho máy tính bằng Control Panel trên Windows 10.

Các bước thực hiện như sau:

1. Mở Control Panel trên Windows.

2. Click vào phần Network and Internet.

3. Chọn Network and Sharing Center.

4. Click vào option Change adapter settings ở phía bên trái.

cài IP tĩnh cho máy tính bằng Control Panel - hình 1

5. Tiếp thep, click vào network adapter rồi chọn option Properties

6. Click vào Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).

7. Chọn Properties. Màn hình sẽ hiển thị như sau:

cài IP tĩnh cho máy tính bằng Control Panel - hình 2

8. Tiếp theo, chọn vào Use the following IP address.

9. Cài IP tĩnh cho máy tính, chẳng hạn như 10.1.2.220.

10. Chọn Subnet mask (đối với mạng ở nhà riêng thì thường là 255.255.255.0).

11. Chọn Defaul Gateway (thường là địa chỉ IP của router – chẳng hạn như 10.1.2.1).

12. Trong phần “Use the following DNS server addresses set Preferred DNS server”, chọn Preferred DNS server address, thường là địa chỉ IP của router hoặc của server cung cấp các giải pháp DNS (chẳng hạn như 10.1.2.1).

13. (Không bắt buộc) Tiếp đến là chọn Alternative DNS server, máy tính sẽ sử dụng DNS server này không thể đến được DNS server chính.

14. Cuối cùng là nhấn OK rồi nhấn Close để đóng.

cài IP tĩnh cho máy tính bằng Control Panel - hình 3

Sau khi hoàn thành các bước ở trên, hãy thử mở trình duyệt web rồi vào một website bất kỳ để kiểm tra internet của máy.

Cách gán địa chỉ IP tĩnh bằng PowerShell

Bên cạnh đó, Windows 10 còn tích hợp nền tảng command line PowerShell để sử dụng module “NetTPCIP” cho mục đích quản lý thiết thập mạng. Trong đó bao gồm cả khả năng thay đổi cài đặt địa chỉ IP của máy.

Làm theo các bước sau để cài IP tĩnh cho máy tính bằng PowerShell:

1. Mở Start.

2. Sau đó tìm PowerShell, click chuột phải vào kết quả rồi chọn Run as administrator.

3. Trong PowerShell, nhập lệnh sau rồi nhấn Enter để xem cấu hình mạng hiện tại:

Get-NetIPConfiguration

Sau đó, hãy chú ý đến các thông tin sau:

  • InterfaceIndex
  • IPv4Address
  • IPv4Default Gateway
  • DNSServer
Cách gán địa chỉ IP tĩnh bằng PowerShell - hình 1

4. Sử dụng lệnh sau để cài IP tĩnh cho máy tính:

New-NetIPAddress -InterfaceIndex 4 -IPAddress 10.1.2.220 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 10.1.2.1
Cách gán địa chỉ IP tĩnh bằng PowerShell - hình 2

Trong đó, thay 4 bằng số của adapter tương ứng của bạn. Đồng thời, thay IPAddress bằng địa chỉ IP tĩnh mà bạn muốn cài đặt. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thay đổi bit number của PrefixLength (subnet mask) nếu cần thiết. Đối với mạng riêng ở nhà, cài đặt của phần PrefixLength là 24Default Gateway trong đoạn code cũng cần được thay đổi bằng địa chỉ gateway tương ứng trong mạng.

5. Tiếp theo, sử dụng lệnh sau để cài địa chỉ DNS server:

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex 4 -ServerAddresses 10.1.2.1
Cách gán địa chỉ IP tĩnh bằng PowerShell - hình 3

Nếu bạn muốn cài đặt thêm một địa chỉ DNS server nữa, hãy thêm một địa chỉ ở cuối dòng code, ngăn cách bởi dấu phẩy:

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex 4 -ServerAddresses 10.1.2.1, 8.8.8.8

Trong đó, thay 4 bằng số của network adapter tương ứng, và thay giá trị của Service Address bằng địa chỉ DNS IP.

Cuối cùng là mở trình duyệt, vào một website bất kỳ để kiểm tra cấu hình mạng mới.

Cách gán địa chỉ IP tĩnh bằng Settings

Để cài cấu hình IP tĩnh cho Wi-Fi adapter, hãy làm theo các bước sau;

1. Mở Settings rồi vào phần Network & Internet > Wi-Fi.

2. Click vào kết nối mạng đang sử dụng.

Cách gán địa chỉ IP tĩnh bằng Settings - hình 1

3. Trong phần IP Settings, click vào nút Edit.

Cách gán địa chỉ IP tĩnh bằng Settings - hình 2

4. Tiếp theo, chọn Manual trong menu drop-down như hình bên dưới.

Cách gán địa chỉ IP tĩnh bằng Settings - hình 3

5. Bật switch IPv4 trong menu.

Cách gán địa chỉ IP tĩnh bằng Settings - hình 4

6. Cài IP address cho máy tính và Subnet prefix length (subnet mask). Nếu subnet mask alf 255.255.255.0 thì giá trị của Subnet prefix length là 24.

7. Tiếp theo là chỉ định Default GatewayPreferred DNS và Alternate DNS.

8. Cuối cùng là click vào nút Save rồi kiểm tra bằng trình duyệt web như các cách ở trên.

Cách gán địa chỉ IP tĩnh bằng Settings - hình 5

Gán địa chỉ IP tĩnh cho Ethernet adapter

Để gán cấu hình IP tĩnh cho Ethernet adapter, làm theo các bước sau:

Chú ý: Việc thay đổi cấu hình giao thức mạng trên Ethernet adapter chỉ áp dụng được trên các phiên bản sau Windows 10 1903, cập nhật tháng 5/2019.

1. Mở Settings, chọn Network & Ethernet > Ethernet rồi chọn kết nối mạng đang sử dụng.

Gán địa chỉ IP tĩnh cho Ethernet adapter - hình 1

2. Trong phần IP Settings, chọn vào nút Edit.

Gán địa chỉ IP tĩnh cho Ethernet adapter - hình 2

3. Tiếp đến, chọn vào Manual trong menu dropd-down.

Gán địa chỉ IP tĩnh cho Ethernet adapter - hình 3

4. Bật switch IPv4 trong menu.

Gán địa chỉ IP tĩnh cho Ethernet adapter - hình 4

5. Cài đặt IP tĩnh cho máy tính trong IP address, subnet mask và Default Gateway như bước ở trên.

6. Cuối cùng là chỉ định địa chỉ Preferred DNS và Alternate DNS rồi click vào nút Save.

Bây giờ chỉ cần mở trình duyệt để kiểm tra kết nối.

Bài viết này đã hướng dẫn nhiều cách hiệu quả để nhanh chóng cài đặt IP tĩnh cho máy tính, gồm: Cài đặt bằng Command Prompt, PowerShell, Settings và gán địa chỉ IP tĩnh cho Ethernet.

Cho dù sử dụng cách nào, ThuthuatCNTT cũng khuyên bạn nên chỉ định địa chỉ IP trong phạm vi mạng và bên ngoài DHCP server để tránh xung đột địa chỉ. Bởi vì nhiều thiết bị chia sẻ cùng một địa chỉ có thể dẫn đến xung đột mạng và gây ra nhiều lỗi liên quan đến internet khác.

Như vậy là bạn đã biết cách cài IP tĩnh cho máy tính, hy vọng bài viết này cung cấp cho bạn nhiều thông tin bổ ích, chúc bạn thành công!

Đánh giá bài viết
About Author

Thủ thuật CNTT

Website thuthuatcntt.net là nơi chia sẻ kiến thức, tài liệu và các phần mềm cần thiết với mong muốn đem lại những thông tin giá trị và hỗ trợ bạn trong quá trình học tập, làm việc tốt và hiệu quả.

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận