Tác giả: Nicolai M. Josuttis
Năm xuất bản: 2012

Thư viện là một trong những yếu tố quan trọng của lập trình C++, giúp bạn nắm bắt và hiểu rõ hơn về chức năng, cách thức hoạt động đặc biệt là với những bạn mới tìm hiểu về lập trình C++.

Quyển sách này của tác giả người Đức Nicolai M. Josuttis thể hiện nội dung về thư viện, tổng hợp đầy đủ tài liệu và hướng dẫn cần thiết cho việc thiết kế và xây dựng thư viện. 

Ngoài ra, những chủ đề phức tạp, những lưu ý đặc biệt cũng được tác giả ưu tiên làm rõ và giải thích, hướng dẫn bằng những đoạn code ví dụ.

Nhập tên và email để download tài liệu.

    Join group Cộng đồng Sinh Viên IT để cùng nhau học tập và chia sẻ nhé !!

    Leave a Reply

    Your email address will not be published