Tài liệu Automate The Boring Stuff with Python: Practical Programming for Total Beginners – 2nd Edition

Tác giả: Al Sweigart Năm xuất bản: 2015 Automate the Boring Stuff with Python: Practical Programming for Total Beginners là cuốn sách hết sức thực tế này sẽ giúp bạn giải quyết gọn những núi việc lẽ ra ngốn hàng tiếng đồng hồ

Tài liệu C++ Primer – 5th Edition

Tác giả: Stanley B.LippMan, Josée Lajoie và Barbara E.Moo  Năm xuất bản: 2012 C++ Primer – sách hướng dẫn lập trình C++ là một trong những cuốn sách được bán chạy trong nhiều năm. Nhờ nội dung bám sát và luôn được cập nhật

Tài liệu The Go Programming Language

Tác giả: Alan A.A. Donovan, Brian W. Kernighan Năm xuất bản: 2015 Go là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở giúp bạn dễ dàng xây dựng phần mềm sạch, đáng tin cậy và hiệu quả. The Go Programming Language là cuốn sách

Tài liệu Think Python 2nd Edition

Tác giả: Allen B. Downey Năm xuất bản: 2015 Think Python là một cuốn sách giới thiệu về Lập trình Python cho người mới bắt đầu. Đây là phiên bản thứ 2 của cuốn Think Python, sử dụng Python 3. Cuốn sách được

Tài liệu C++ Standard Library, 2nd Edition

Tác giả: Nicolai M. JosuttisNăm xuất bản: 2012 Thư viện là một trong những yếu tố quan trọng của lập trình C++, giúp bạn nắm bắt và hiểu rõ hơn về chức năng, cách thức hoạt động đặc biệt là với những bạn

Tài liệu Introduction to Programming in Java: An Interdisciplinary Approach

Tác giả:  Robert Sedgewick – Kevin Wayne Năm xuất bản: 2007 Introduction to Programming in Java: An Interdisciplinary Approach là một cuốn sách khá phù hợp cho các bạn đang muốn học Java. Cuốn sách này mang tính chất giới thiệu nên nội

Tài liệu Effective Modern C++

✅Tên sách: EFFECTIVE MODERN C++✅Tác giả: Scott Meyers✅Năm xuất bản: 2014 Effective Modern C++ là cuốn sách dạy lập trình C++ bằng các ví dụ và dự án thực tế của tác giả Scott Meyers. Nội dung sách tập trung vào việc giới

[Share] Bộ tài liệu lập trình C# cho người mới bắt đầu

C# là ngôn ngữ lập trình được phát trên 2 nền tảng là Java và C++ của tập đoàn Microsoft. Và C# là một trong những ngôn ngữ cơ bản đầu tiên để bạn bắt đầu làm quen và theo nghành CNTT và