✅ Tác giả: Greg Perry, Dean Miller

✅ Năm xuất bản: 2013

Absolute Beginner’s Guide to C là cuốn sách dành cho người mới bắt đầu hoàn toàn để hiểu về ngôn ngữ lập trình C.

Với cuốn sách này, bạn có thể tìm hiểu được các khía cạnh của ngôn ngữ, ký hiệu C và cú pháp C cơ bản. Cuốn sách cung cấp một sự hiểu biết cơ bản rất tốt để bạn có thể có sự hiểu biết toàn diện hơn về cách hoàn thành công việc trong C.

Đối với người bắt đầu, đây là một trong những cuốn sách lập trình có thể trả lời tất cả các câu hỏi trong quá trình trở thành lập trình viên. Bạn sẽ học viết code, tự viết chương trình thành công và với hướng dẫn của tác giả bạn sẽ nhận được sự giải thích đầy đủ và ví dụ hay.

Mặc dù đọc cuốn sách này không giúp bạn trở thành một lập trình viên ngay lập tức nhưng nó sẽ giới thiệu cách mọi thứ được cấu trúc và là tài liệu chuẩn bị cho bạn trước khi học các hướng dẫn viết code nâng cao hơn.

Sau khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về C. Từ đó có thể tự viết code và tự hoàn thành các lập trình cơ bản.